Pengurusan & Pentadbiran Pejabat

Sila klik pada nama kursus yang di bawah untuk mendapatkan maklumat isi kandungan kursus & borang pendaftaran.
.
Kursus berkaitan Pengurusan & Pentadbiran Pejabat
1) 5S for the Office
2) Lean Office Administration
3) Office Management
4) Document & Electronic File Management Using 5s
5) Towards Lean Office Administration: Effective Meeting
6) Kerani, Pembantu Tadbir & Setiausaha Cemerlang
.

Pembayaran Yuran

Yuran kursus hendaklah dibayar semasa pendaftaran dilakukan. Sila upload bukti pembayaran bersama-sama borang pendaftaran. Maklumat bank adalah seperti berikut:

Subscribe to Our Newsletter

powered by TinyLetter

Contact Details

Copyright © 2019 Pilah Training. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates