Training Calendar

Training program for Year 2018
.
September 2018
5 & 6 - Pengurusan Sumber Manusia (Kota Kinabalu)
5 & 6 - Memahami Undang-undang Pekerjaan & Perhubungan Perindustrian (Kota Kinabalu)
12 & 13 - Pengurusan Sumber Manusia (KL)
13 - Pengurusan Upah/Gaji di bawah Akta Kerja 1955 (KL)
13 - Memahami Akta Kerja 1955 (KL)
17 - Kemahiran Asas Pentadbiran Pejabat (KL)
18 - Pengurusan Dokumen & Rekod (KL)
18 - Mengendalikan Mesyuarat dan Menulis Minit (KL)
17 & 18 - Pengurusan & Pentadbiran Pejabat (KL)
19 & 20 - Pengurusan Sumber Manusia (Penang)
.
Oktober 2018
10 & 11 - Pengurusan Sumber Manusia (Kuching)
10 & 11 - Memahami Undang-undang Pekerjaan & Perhubungan Perindustrian (Kuching)
16 & 17 - Pengurusan Sumber Manusia (KL)
.
November 2018
5 & 6 - Memahami Undang-undang Pekerjaan & Perhubungan Perindustrian (KL)
13 & 14 - Pengurusan Sumber Manusia (KL)
19 & 20 - Memahami & mendokumentasi ISO 9001:2015 QMS (KL) (NEW)
.
December 2018
4 & 5 - Kemahiran untuk Pembantu Tadbir/Kerani (KL) (NEW)
11 & 12 - Pengurusan Sumber Manusia (KL)
.
.
.

Pembayaran Yuran

Yuran kursus hendaklah dibayar semasa pendaftaran dilakukan. Sila upload bukti pembayaran bersama-sama borang pendaftaran. Maklumat bank adalah seperti berikut:

Subscribe to Our Newsletter

powered by TinyLetter

Contact Details

Copyright © 2018 Pilah Training. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates