Training Calendar

Jadual Kursus Tahun 2018
.
November
14 - Memahami Undang-undang Pekerjaan (Bahagian 1)
20 - Pengurusan Disiplin & Siasatan Dalaman
22 - Pengurusan Upah/Gaji di bawah Akta Kerja 1955
.
Disember
4 & 5 - Kemahiran untuk Pembantu Tadbir, Kerani & Setiausaha
.
.
Jadual Kursus Tahun 2019
.
Januari
14 & 15 - Pengurusan & Pentadbiran Pejabat
15 - Pengurusan Upah/Gaji di bawah Akta Kerja 1955
15 & 16 - Pengurusan Sumber Manusia
22 - Memahami Undang-undang Pekerjaan (Bahagian 1)
23 - Pengurusan Disiplin & Siasatan Dalaman
23 & 24 - Kemahiran untuk Pembantu Tadbir, Kerani & Setiausaha (Kota Kinabalu)
.
Februari
20 & 21 - Kemahiran untuk Pembantu Tadbir, Kerani & Setiausaha (Butterworth)
.
Mac
11 & 12 - Pengurusan & Pentadbiran Pejabat
12 - Pengurusan Upah/Gaji di bawah Akta Kerja 1955
12 & 13 - Pengurusan Sumber Manusia
19 - Memahami Undang-undang Pekerjaan (Bahagian 1)
20 - Pengurusan Disiplin & Siasatan Dalaman
20 & 21 - Kemahiran untuk Pembantu Tadbir, Kerani & Setiausaha (Kuching)
.
April
23 & 24 - Kemahiran untuk Pembantu Tadbir, Kerani & Setiausaha
.
Mei
8 - Memahami Undang-undang Pekerjaan (Bahagian 1) (Kota Kinabalu)
7 & 8 - Pengurusan & Pentadbiran Pejabat (Kota Kinabalu)
8 & 9 - Pengurusan Sumber Manusia (Kota Kinabalu)
9 - Pengurusan Disiplin & Siasatan Dalaman (Kota Kinabalu)
.
14 & 15 - Pengurusan & Pentadbiran Pejabat (Kuching)
15 - Memahami Undang-undang Pekerjaan (Bahagian 1) (Kuching)
15 & 16 - Pengurusan Sumber Manusia (Kuching)
16 - Pengurusan Disiplin & Siasatan Dalaman (Kuching)
.
21 - Pengurusan Upah/Gaji di bawah Akta Kerja 1955
.
Untuk mendapatkan maklumat lengkap tentang kursus, sila klik pada link yang disediakan di sebelah kanan, mengikut tajuk kursus yang dikehendaki.
.

Pembayaran Yuran

Yuran kursus hendaklah dibayar semasa pendaftaran dilakukan. Sila upload bukti pembayaran bersama-sama borang pendaftaran. Maklumat bank adalah seperti berikut:

Subscribe to Our Newsletter

powered by TinyLetter

Contact Details

Copyright © 2019 Pilah Training. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates